Showing 1–12 of 16 results

Linh kiện tháp giải nhiệt bao gồm Tấm giải nhiệt PVC, Tấm giải nhiệt PP, động cơ thánh giải nhiệt, cánh quạt tháp giải nhiệt, đầu phun, ống phun tháp giải nhiệt Hotline: 0911448186

Giảm giá!

Linh Kiện Tháp Giải Nhiệt

Tháp giải nhiệt nước Tashin 60RT

24.000.000  23.000.000 
Giảm giá!

Động cơ tháp giải nhiệt

Tháp giải nhiệt Tashin 50RT

22.000.000  21.500.000 
Giảm giá!

Chưa phân loại

Tháp giải nhiệt 40RT

20.000.000  18.800.000 
Giảm giá!

Động cơ tháp giải nhiệt

Tháp giải nhiệt 25RT

14.500.000  13.700.000 

Linh Kiện Tháp Giải Nhiệt

Tháp giải nhiệt Tashin 5RT

Linh Kiện Tháp Giải Nhiệt

Tấm chắn nước – Drift Eliminator

Linh Kiện Tháp Giải Nhiệt

Filling giải nhiệt nước 1000x1000mm

Linh Kiện Tháp Giải Nhiệt

Tháp giải nhiệt Tashin

Linh Kiện Tháp Giải Nhiệt

Tháp giải nhiệt nước 20RT

Copyright 2018 © Tháp giải nhiệt nước | Thiết kế bởi Web Bách Thắng